Cảng Nam Đình Vũ

Doanh nghiệp khai thác Cảng uy tín, hiệu quả, có thị phần hàng đầu khu vực phía Bắc

2018
Vận hành chính thức
440 m
Chiều dài cầu tàu
500000 Teus/Năm
Công suất thiết kế
-8.5 m
Độ sâu trước bến
5 Cẩu
STS - Mobile
21 ha
RTG - Reach Stacker
40000 DWT
Cỡ tàu tối đa giảm tải

CHUỖI DỊCH VỤ PHÍA BẮC

Trung tâm dịch vụ khách hàng

  • Đăng kí đóng rút và kiểm hoá
  • Đổi lệnh nâng / hạ vỏ, hàng
  • Dịch vụ Logistics
  • Dịch vụ kho bãi
  • Thanh toán

Tổng Đài  • (84 - 225) 3266 468
  • Tin Tức - thông báo