Lịch sử hình thành

        

 1. Lắp đặt thêm dàn cẩu RTGs mới

  Năm2021
  2021
 2. Tổ chức lễ khởi công giai đoạn 2 với quy mô 2 cầu tàu

  Năm2019
  2019
 3. Tổ chức lễ khai trương chính thức vào ngày 07/05/2018 và đón chuyến tàu đầu tiên

  Năm2018
  2018
 4. Các thiết bị cẩu QC, RTG được vận chuyển trên tàu chuyên dụng về lắp đặt tại Cảng

  Năm2017
  2017
 5. Triển khai dự án cảng Nam Đình Vũ

  Năm2016
  2016